Warmtewisselaar

Een warmtewisselaar is een apparaat dat warmte van een vloeistof of gas gescheiden overbrengt naar een ander medium. Door een warmtewisselaarEen warmtewisselaar is… toe te passen in de HoCoSto buffer wordt warmte onttrokken aan het water in de buffer. Hierdoor hoeft het water niet rondgepompt te worden door het hele systeem, maar blijft in de buffer (gesloten systeem).

Warmtepomp

Een warmtepompEen… haalt energie uit de buitenlucht, ventilatielucht of uit de bodem (grondwater / aarde). Deze energie wordt door een warmtepompEen… met een hoog rendement omgezet in warmte voor een comfortabele temperatuur voor de verwarming van je woning en/of voor het verwarmen van tapwater. In het HoCoSto systeem (lokaal warmtenetEen…) wordt een water-water warmtepompEen… gebruikt om – […]

Warmtebalans

Bij het opstellen van een warmtebalansBij… wordt de warmtevraagDe… in balans gebracht met de benodigde hoeveelheid duurzame warmte. Vanuit de warmtebalansBij… wordt gedefinieerd hoeveel opwekking uit duurzame bronnenZonnecollectoren,… (collectoren, restwarmteRestwarmte is… etc.) verkregen moet worden en wat de thermische opslagcapaciteit van de HoCoSto (en eventuele piekbufferThermische…) moet gaan worden om aan de totale warmtevraagDe… te kunnen […]

Vooronderzoek

Rapport met projectdefinities; uitwerking ontwerp lokaal warmtenetEen…, buffers, technische ruimten; benodigde vergunningen, begroting investeringskosten

Uitgangspunten voor het systeem

Hierbij moeten de volgende vragen beantwoord worden: Welke temperatuur moet geleverd worden? Nieuwbouw/bestaande bouw WarmtevraagDe… Aantal afnemers Beschikbaar dakoppervlak voor collectoren Beschikbaar dakoppervlak voor PV (hulpenergie) Potentiële locaties warmtebuffer

Spaceframe

Een spaceframeEen spaceframe… is een op een vakwerk lijkende ruimtelijke constructie, doorgaans uit aluminium of staal, die een grote vrije overspanning mogelijk maakt. De aluminium constructie in de HoCosto buffer is een spaceframeEen spaceframe…, wat zorgt voor grote zelfstandige draagkracht. Hierdoor kan een thermische bufferSeasonal… gebouwd worden zonder (betonnen) wand, resulterend in een lage carbon footprint.

Seizoensopslag (STES)

Seasonal Thermal Energystorage: een thermische bufferSeasonal… die in staat is gedurende meerdere maanden warmte op te slaan voor toekomstig gebruik

Restwarmte

Restwarmte is warmte die vrijkomt bij (industriële) processen en niet opnieuw in het proces gebruikt wordt. Deze warmte kan ingezet worden om wijken, gebouwen en tuinbouwkassen te verwarmen

QuickScan

Rapport met berekening warmtebalansBij… technisch schetsontwerp, bron- en locatiestudie, aandachtspunten, stakeholders, subsidiemogelijkheden, eerste investeringsindicatie.

Piekbuffer

Thermische opslag die in staat is de volledige warmtevraagDe… voor 24 uur af te dekken