Demarcatie

Een demarcatielijst is een overzicht van bouwkundige en installatie-technische zaken die tot een woning of bedrijfsruimte behoren en die binnen een totaalinstallatie de scheiding aangeeft onder wiens verantwoording de verschillende delen geïnstalleerd en onderhouden worden.