Meervoudig ruimtegebruik

Het gebruik van één oppervlakte voor meerdere doeleinden. Omdat in Nederland schaarste heerst en steeds meer belang wordt gehecht aan de kwaliteit van die ruimte, is er behoefte aan meervoudig ruimtegebruik. Het HoCoSto buffersysteem biedt deze mogelijkheid: na installatie kan het terrein boven op de buffer weer gebruikt worden als speelplaats, grasveld of parkeerplaats. Ook kunnen bovenop de buffer zonnecollectoren geplaatst worden (duurzame opwekking én opslag op dezelfde locatie). Bij herinrichting als parkeerterrein kan een overkapping worden geplaatst voor PV en/of zonthermische collectoren: drievoudig ruimtegebruik!