Uitgangspunten voor het systeem

Hierbij moeten de volgende vragen beantwoord worden:

  • Welke temperatuur moet geleverd worden?
  • Nieuwbouw/bestaande bouw
  • Warmtevraag
  • Aantal afnemers
  • Beschikbaar dakoppervlak voor collectoren
  • Beschikbaar dakoppervlak voor PV (hulpenergie)
  • Potentiële locaties warmtebuffer