Vooronderzoek

Rapport met projectdefinities; uitwerking ontwerp lokaal warmtenet, buffers, technische ruimten; benodigde vergunningen, begroting investeringskosten