Warmtebalans

Bij het opstellen van een warmtebalans wordt de warmtevraag in balans gebracht met de benodigde hoeveelheid duurzame warmte. Vanuit de warmtebalans wordt gedefinieerd hoeveel opwekking uit duurzame bronnen (collectoren, restwarmte etc.) verkregen moet worden en wat de thermische opslagcapaciteit van de HoCoSto (en eventuele piekbuffer) moet gaan worden om aan de totale warmtevraag te kunnen voldoen.