Warmtenet

Een warmtenet is een energienet van ondergrondse leidingen waar warm water doorheen stroomt. Deze warmte komt bijvoorbeeld uit lokale bronnen zoals zonnecollectoren, oppervlaktewater, of van restwarmte uit bedrijven