Het product

Warmte opslaan in water in de vorm van voelbare energie is eenvoudig, deze energie langdurig vasthouden is een andere zaak. Door innovatief combineren van bestaande materialen en technieken ontwikkelde founder René Geerts de gepatenteerde HoCoSto thermische buffer.

De goed geïsoleerde opslag wordt ondergronds aangelegd, de afmetingen zijn variabel. Het formaat van de buffer wordt afgeleid van de warmtevraag van het gebouw of de wijk.

De modulair te bouwen spaceframe constructie zorgt voor stevigheid en meervoudig ruimtegebruik: boven op de buffer kan een parkeerplaats, grasveld of speeltuin aangelegd worden.

Het opladen van de warmtebuffer kan op verschillende manieren: zonnecollectoren zijn de meest voor de hand liggende bron, maar men kan ook restwarmte invoeren. Dat maakt het mogelijk dat restwarmte van koelen of van industriële processen duurzaam hergebruikt wordt.

De HoCoSto functioneert meestal als seizoensopslag, ook wel STES (= seasonal thermal energy storage) genoemd. Deze ontvangt warmte in de zomer en geeft deze warmte in de winter weer terug aan ruimte- en tapwatersystemen. Wanneer op dag- of weekbasis warmte moet worden vastgehouden kan de HoCoSto ook worden ingezet als piekbuffer. Denk hierbij aan zwembaden, douches in sportaccommodaties of agrarische sector.

De HoCoSto bevindt zich in een gesloten circuit met de bron, het water in de buffer blijft daar ook. Warmtewisselaars zorgen voor de uitwisseling van warmte.

Duurzame energiebron
verwarmt buffer
tot 90°

Buffer

Toevoer koud

Warm voor gebruik

Het systeem

De warmtebuffer is een systeemcomponent. Om dit onderdeel zo efficient mogelijk in te zetten ontwerpt HoCoSto ook het bijbehorend duurzame warmtesysteem en het energiemanagementsysteem.

Alle voordelen op een rij

 • Water als energiedrager, eenvoudiger en goedkoper kan het niet!
 • Na installatie onzichtbaar, boventerrein weer beschikbaar
 • Inwendige bufferconstructie maakt meervoudig ruimtegebruik mogelijk
 • Modulair, formaat wordt in balans gebracht met de warmtevraag
 • Korte installatietijd, geen betonnen constructies nodig
 • Lange levensduur, weinig onderhoud
 • Maakt gasloos mogelijk, ook bij MT warmtevraag (tot ˜70°) in bestaande woningen
 • Geen ingrijpende en kostbare ingrepen in de woning
 • Actief koelen en passief verwarmen als optie, zeker bij nieuwbouw!
 • HT opslagsysteem (˜90°) als hart van lokaal collectief warmtenet
 • Vergroot efficiëntie van warmtepomp en warmtenet
 • Gasgestookte piekketels overbodig
 • Zonnewarmte als bron, maar ook geothermie, aquathermie en restwarmte
 • Ook als piekbuffer/dagbuffer inzetbaar, al dan niet gecombineerd met seizoensopslag

Eén van de mogelijkheden:

HoCoSto in combinatie
met zonnecollectoren
voor een woonwijk

Seizoensopslag
In de zomermaanden wordt het waterbassin verwarmd door zonnecollectoren of een andere duurzame energiebron.

Duurzame energiebron
Duurzame warmtebronnen kunnen o.a. zijn: aardwarmte, bodemenergie, zonnewarmte, restwarmte van bedrijven/fabrieken en windturbines.

Direct gebruik van warm water van de zonnecollectoren vooral in de zomermaanden.

Zonnepanelen
Met het HoCoSto systeem voor tapwater en ruimteverwarming en zonnepanelen op het dak voor stroom ben je volledig zelfvoorzienend.

Meervoudig ruimtegebruik
Door de aluminium constructie is benutting van het terrein bovenop de buffer mogelijk. Denk hierbij aan een voetbalkooi, een speeltuin of een parkeerplaats.

Warmte wanneer nodig
In de wintermaanden worden de woningen verwarmd door warmte uit de buffer.

Duurzame energiebron
Duurzame warmtebronnen kunnen o.a. zijn: aardwarmte, bodemenergie, zonnewarmte, restwarmte van bedrijven/fabrieken en windturbines.

Direct gebruik van warm water van de zonnecollectoren vooral in de zomermaanden.

Zonnepanelen
Met het HoCoSto systeem voor tapwater en ruimteverwarming en zonnepanelen op het dak voor stroom ben je volledig zelfvoorzienend.

Seizoensopslag
In de zomermaanden wordt het waterbassin verwarmd door zonnecollectoren of een andere duurzame energiebron.

Meervoudig ruimtegebruik
Door de aluminium constructie is benutting van het terrein bovenop de buffer mogelijk. Denk hierbij aan een voetbalkooi, een speeltuin of een parkeerplaats.

Warmte wanneer nodig
In de wintermaanden worden de woningen verwarmd door warmte uit de buffer.

Bekijk onze gerealiseerde projecten met onder andere de opstelling zoals hier boven getoond.