Seizoensopslag
In de zomermaanden wordt het waterbassin verwarmd door zonnecollectoren of een andere duurzame energiebron.

Duurzame energiebron
Duurzame warmtebronnen kunnen o.a. zijn: aardwarmte, bodemenergie, zonnewarmte, restwarmte van bedrijven/fabrieken en windturbines.

Direct gebruik van warm water van de zonnecollectoren vooral in de zomermaanden.

Zonnepanelen
Met het HoCoSto systeem voor tapwater en ruimteverwarming en zonnepanelen op het dak voor stroom ben je volledig zelfvoorzienend.

Meervoudig ruimtegebruik
Door de aluminium constructie is benutting van het terrein bovenop de buffer mogelijk. Denk hierbij aan een voetbalkooi, een speeltuin of een parkeerplaats.

Warmte wanneer nodig
In de wintermaanden worden de woningen verwarmd door warmte uit de buffer.

Duurzame energiebron
Duurzame warmtebronnen kunnen o.a. zijn: aardwarmte, bodemenergie, zonnewarmte, restwarmte van bedrijven/fabrieken en windturbines.

Direct gebruik van warm water van de zonnecollectoren vooral in de zomermaanden.

Zonnepanelen
Met het HoCoSto systeem voor tapwater en ruimteverwarming en zonnepanelen op het dak voor stroom ben je volledig zelfvoorzienend.

Seizoensopslag
In de zomermaanden wordt het waterbassin verwarmd door zonnecollectoren of een andere duurzame energiebron.

Meervoudig ruimtegebruik
Door de aluminium constructie is benutting van het terrein bovenop de buffer mogelijk. Denk hierbij aan een voetbalkooi, een speeltuin of een parkeerplaats.

Warmte wanneer nodig
In de wintermaanden worden de woningen verwarmd door warmte uit de buffer.

HoCoSto warmte buffer

De warmtebuffer is een systeemcomponent. Om dit onderdeel zo efficient mogelijk in te zetten ontwerpt HoCoSto ook het bijbehorend duurzame warmtesysteem en het energiemanagementsysteem.

Demarcatie hierbij is de afleverset in de woning of technische ruimte in een gebouw. Vanaf dat punt kan de lokale installateur de duurzame warmte invoeren in de huisinstallatie.

Het ontwerp van het warmtesysteem omvat op hoofdzaak de volgende componenten:

  • Bron ( of meerdere bronnen)
  • Lokaal warmtenet (HT/MT of bronnet)
  • Buffer (meerdere buffers/combinatie piek- en seizoensbuffer)
  • Technische ruimte (met warmtepomp)

 

Het duurzame warmtesysteem wordt ontwikkeld in samenspraak met de opdrachtgever of het bouwteam van de opdrachtgever.
Bij het ontwerpen van een warmtesysteem zijn de warmtevraag en de warmtebalans leidend voor de dimensionering van het systeem en de warmtebuffer. Daarom worden allereerst de uitgangspunten voor het systeem samen vastgesteld.

Om een toekomstig opdrachtgever inzicht te geven in het duurzame systeem en bijbehorende kostprijs levert HoCoSto op drie niveau’s ontwerp:

  1. QuickScan
  2. Vooronderzoek
  3. Detailengineering

 

Energiemanagement is een belangrijk element in het duurzame warmtesysteem. De CO2 uitstoot wordt tot vrijwel nul gereduceerd door warmteopslag slim te combineren met energie uit PV panelen of groene elektriciteit als hulpenergie voor het systeem! Als het systeem draait op volledig duurzame hulpenergie voor de (warmte)pompen gaat de SCOP (seasonal coëfficiënt of performance) naar oneindig.

Uiteindelijk gaat het niet alleen om de technische systeembalans, maar ook om de financiële balans: ook hier wordt gezocht naar een optimum in de businesscase.

Wil je weten hoe HoCoSto duurzame warmte kan leveren aan jouw pand, wijk- of nieuwbouwproject?
Neem dan contact met ons op.

Speciaal voor sportclubs:

Bekijk onze gerealiseerde projecten met onder andere de opstelling zoals hier boven getoond.