Uitleg HoCoSto systeem op Demodagen in Nagele

De werkzaamheden aan project Kernvariant Nagele zijn bijna afgerond. Afgelopen week werd even pas op de plaats gemaakt om belangstellenden gelegenheid te geven de HoCoSto seizoensbuffer te bekijken. Nu het spaceframe nog boven de grond staat is dat het ultieme moment om uitleg  te geven over het duurzame warmtesysteem.  Zowel projectleider Rutger Bergboer van Energiek Nagele als founder/CTO René Geerts van HoCoSto ontvingen gasten uit het hele land in de modelwoning van woningcorporatie Mercatus aan de Ring. Vandaar uit werd ‘in het veld’ toelichting gegeven.

De laatste week van juli wordt de constructie zijn plaats gebracht, de buffer wordt gevuld met water en het terrein boven op de buffer wordt weer afgedekt. Er is dan niets meer te zien van het imposante bouwwerk, het ‘laden’ van de buffer met thermische energie kan aanvangen. Het Kernvariant project dient als pilot: begin 2022 wordt geëvalueerd, daarna wordt het systeem verder uitgerold naar de andere hofjes in Nagele.