Wil je weten hoe HoCoSto duurzame warmte kan leveren aan jouw pand, wijk- of nieuwbouwproject?
Neem dan contact met ons op.

Speciaal voor sportclubs:

Warmtebuffer als onderdeel van groot Delta21 plan

Het Delta21-plan is één ontwerp met zowel oplossingen voor waterveiligheid, energie-opslag en natuurherstel.

De HoCoSto warmtebuffer is een van de systeem-onderdelen: grootschalige opslag van warmte als ‘bijvangst’van het te ontwikkelen valmeer (tussen de kust van de Tweede Maasvlakte en die van het eiland Goeree Overflakkee).

Gelukkig is er zelden sprake van te hoge waterstanden. Toch is het meer bij normale waterstanden ook van nut. Als er geen sprake is van hoge waterstanden kan het gemaal worden aangewend om het meer de functie van Energie-opslagmeer te geven”

Delta21 en grootschalige warmteopslag