Zonthermie voor Notabelenwoningen Mercatus

Het dak van het blok monumentale Notabelenwoningen van Woningbouwcorporatie Mercatus aan de Ring in Nagele is recent geïsoleerd en daarmee gereed voor plaatsing van thermische collectoren. Hiermee gaat de woningcorporatie, in nauwe samenwerking met energiecoöperatie Energiek Nagele, de bewoners van warmte voorzien met als afspraak NIET MEER DAN NU.

De zonnecollectoren leveren warmte aan de HoCoSto warmtebuffer in de wijk.  Via de ‘zonneschoorsteen’ aan de zijkant van de rij woningen gaat de thermische energie van de collectoren naar de buffer. Bij warmtevraag vanuit de woningen levert het lokale warmtenet vanuit de buffer via de stijgleiding in de schoorsteen  warmte aan de woning. Geen graafwerk en overlast dus aan de voorzijde van de woningen!

Energiek Nagele ontvangt voor het concept ‘lokaal warmtenet met seizoensbuffer’ budget van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Proeftuin Aardgasvrije Wijken).

Het ontwerp van de zonneschoorsteen en herontwerp van de dakrand is uitgevoerd door Margret Drok van Sacon Architecten. Hiermee zijn de woningen bouwtechnisch verbeterd en is de architectuur zoveel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Deze architectonische verbeteringen zijn in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ( RCE) tot stand gekomen.

Aanpassing van de dakrand en de zonneschoorsteen zorgen er eveneens voor dat de geplaatste zonnecollectoren en het leidingwerk geen afbreuk doen aan de architectuur van de Notabelenwoningen.

luchtfoto: videofarmer Sytze Bakker