Wil je weten hoe HoCoSto duurzame warmte kan leveren aan jouw pand, wijk- of nieuwbouwproject?
Neem dan contact met ons op.

Speciaal voor sportclubs:

Fossielvrij verwarmen met HoCoSto

Met een HoCoSto seizoensbuffer ontstaan nieuwe mogelijkheden voor verduurzaming van gebouwen en voor kleinschalige, collectieve warmtenetten

100% duurzaam

Langdurig warmte bewaren met de HoCoSto thermische opslag betekent optimale benutting van zonnewarmte en andere duurzame bronnen. De CO2 uitstoot wordt tot vrijwel nul gereduceerd door warmteopslag slim te combineren met energie uit PV panelen of groene elektriciteit als hulpenergie voor het systeem!

Demodagen

Ben je als energiecoöperatie op zoek naar kansen voor verduurzaming van je wijk, verantwoordelijk voor de warmtetransitie van een gemeente of wil je van het gas af met een school, bedrijf of sportclub? Schrijf dan in voor de Demodagen waar we het systeem toelichten en je vragen beantwoorden.

Duurzame energiebron
Zonnecollectoren
Duurzame energiebron
Windturbines
Duurzame energiebron
Restwarmte
Previous slide
Next slide
(Seizoens)opslag van
thermische energie voor
Woonwijken
& gebouwen
(Seizoens)opslag van
thermische energie voor
Commerciële
& openbare gebouwen
(Seizoens)opslag van
thermische energie voor
Agrarische sector
Previous slide
Next slide

Nieuws

Product

Warmte opslaan in water in de vorm van voelbare energie is eenvoudig, deze energie langdurig vasthouden is een andere zaak. Door innovatief combineren van bestaande materialen en technieken ontwikkelde founder René Geerts de gepatenteerde HoCoSto thermische buffer.

Projecten / Toepassingen