Collectief warmtenet met seizoensbuffer (Nagele)

(Klik op de foto’s hierboven voor een gedetaileerde versie)

Bron: Margret Drok, Sacon.

Voor Kernvariant Nagele heeft HoCoSto in opdracht van coöperatie Energiek Nagele een lokaal warmtenet met seizoensbuffer gerealiseerd. 8 woningen en een school worden hiermee ‘van het gas af gehaald’.

In dit project is solar thermie de duurzame bron, toegepast in combinatie met seizoensopslag

De 4 hoofdcomponenten van het lokale warmtesysteem zijn:

– Een ondergrondse warmteopslag van 1000m3 (HoCoSto)

– 194 thermische collectoren op de daken van de rijwoningen (Mercatus)  en de school.

– Een peakshaver, voor het opvangen van pieken in de warmtevraag

– Het warmtenet, voor de distributie van de warmte naar de woningen en het schoolgebouw.

foto : Sytze Kramer

Kernvariant Nagele (visualisatie 1) is een pilot voor het PAW project Nagele in Balans . Begin 2022 wordt geëvalueerd, daarna kan het systeem verder uitgerold worden naar de andere hofjes in Nagele (visualisatie 2). Uiteindelijk doel is opschaling naar alle 490 woningen (conform totaalplan Nagele in Balans – Proeftuin Aardgasvrije Wijken)

Op 3 augustus 2021 is een groot artikel over het Het HoCoSto-project in Nagele gepubliceerd in NRC.  Lees het hier